Tuya

מפסק חכם לתריס

מפסק חכם לתריס

מפסק חכם לתריס לקופסת גבס לקיר..

מפסק תאורה חכם לקופסת גבס ל-1/2/3/4 נתיבים

מפסק תאורה חכם לקופסת גבס ל-1/2/3/4 נתיבים

מפסק תאורה ל-1/2/3/4 נתיבים _ לא דורש קו אפס..

מנוע חכם לברז מים

מנוע חכם לברז מים

מנוע חכם לברז מים מחיר כולל הטמעה למערכת במעבדה..

לוח מקשים תרחישים

לוח מקשים תרחישים

לוח מקשים תרחישים12 אפשרויות לחיצהקליק, קליק כפול, לחיצה הרוכהשנתיים של פעולה על סוללה אחת...

מפסק תאורה 1 מגע WIFI

מפסק תאורה 1 מגע WIFI

מתג תאורה 1 מגע WIFI מחיר כולל הטמעה למערכת במעבדה  לא דורש חוט neutral..

מפסק תאורה 1/2/3 מגע WIFI

מפסק תאורה 1/2/3 מגע WIFI

מפסק תאורה 1/2/3 מגע WIFI מחיר כולל הטמעה למערכת במעבדה דורש חוט neutral..

מפסק תאורה ZIGBEE 1/2/3

מפסק תאורה ZIGBEE 1/2/3

מפסק תאורה 1/2/3 ZIGBEE מחיר כולל הטמעה למערכת במעבדה  לא דורש חוט neutral..

שקע חכם נייד

שקע חכם נייד

שקע חכם נייד מחיר כולל הטמעה למערכת במעבדה..

שקע חכם נייד wifi

שקע חכם נייד wifi

שקע חכם נייד כולל מד צריכת חשמל..

הוצג 1 עד 9 של 9 (סך העמודים: 1)