בית שלך חוקים שלך

רכישת תרחיש (מצב להפעלת מערכת בית חכם על פי נוהל רשום)
        a. ניתן לרכוש מצבים רשומים שקיימים באתר לפי מחירם, בהם ניתן לרשום זמני לוחות להתאמה אישית. לצורך זה יש להוריד מצב מאתר ולמלא את הזמנים ומעלות ולמסור אלינו באישורך לעדכון פרטים לביצוע
        b. ניתן לרכוש לפי מחירון מצב לפי כיתוב תרחיש אישי, יש למסור אלינו כיתוב תרחיש על פי דוגמאות שמפורסמות באתר.
        c. ניתן לרכוש לפי מחירון תכנון אישי להגדרות מקומות קבועות לדיירים מחוץ לבית.
לצורך זה יש למסור אלינו כתובת מדויקת למקום, שם ומספר סלולרי על מי בונים מעקב וגם שמות ונתון מכשיר סלולרי לאחר חיבור למערכת hub  למי יהיה אופציה לראות את המעקב


.