דימיון שלך

מצב – שלך תכתוב את/ה מה מתי ולמי לעשות
    • תריסים חשמליים
        ◦ נפתחים ב ___ שעה בחדר השינה, בסלון ובמטבח וחדר כביסה
        ◦ נפתחים ב____ שעה בחדרי השינה של הילדים
        ◦ כל התריסים החשמליים נסגרים בשעה ____ בתנאי שהחלונות סגורים או שיש מזג אוויר רע (גשם או טמפרטורה מתחת ל ___ מעלות – נתוני מזג האוויר נבדקים אוטומטית על ידי התוכנה)
    • דוד חשמלי ותנור חימום בחדר האמבטיה
        ◦ דוד חשמלי והתנור נדלקים לפי לוח זמנים (נובמבר – מרץ)  (ניתן לעדכן עד 4 לוחות פר מוצר ליום אחד):
בבוקר:
דוד חשמלי נדלק לפי לוח זמנים שעה __ עד שעה __ (עד 2 לוחות ביום)
בערב:
דוד חשמלי: נדלק לפי לוח זמנים שעה __ עד שעה __ (עד 2 לוחות ביום)          
דוד חשמלי לא מתייחס למצב אבטחה, בתנאי שמצב האבטחה הופעל לפני יותר _____.
        ◦ דוד חשמלי נדלק באופן אוטומט מ___דקות שמבוגר חוזר הביתה למשך _____ דקות בתנאי שיש צורך להדלקת דוד חשמלי לפי מזג האוויר (גשם, מעונן, קר פחות מ ____ מעלות )
        ◦ תנור חימום נדלק   לאחר ___דקות הדלקת דוד חשמלי למשך ____ דקות
        ◦

    • בפתיחת דלת כניסה ראשית
        ◦ המצלמה שולחת תמונות של מי שנכנס או יוצא לענן  
        ◦ במקרה ואין מבוגרים בבית (התוכנה בודקת זאת אוטומטי), המצלמה שולחת תמונות של מי שנכנס או יוצא לטלגרם במשך __דקות ואחר כך לענן
    • בעת תנועה במרפסת
        ◦ המצלמה שולחת תמונות של מי שנמצא במרפסת לענן
        ◦ במקרה ואין מבוגרים בבית (התוכנה בודקת זאת אוטומטי), המצלמה שולחת תמונות של מי שנמצא שם לטלגרם במשך __דקות ואחר כך לענן
    • אור
        ◦ האור בשירותים נדלק למשך___ דקות כאשר מישהו נמצא בחדר השירותים ונכבה אוטומטית, אך רק אם אין אף אחד.
        ◦ במקלחת נדלק אור ל___ דקות.
        ◦ במרפסת נדלק אור בין משעה ______ עד ____ למשך ___ דקות.

    • מקרר
נשלחת הודעה לטלגרם במקרה והמקרר היה פתוח למשך יותר מ ___  דקות רצופות.

    • הודעות
        ◦ התראה למבוגרים לטלגרם במשך __דקות ואחר כך לענן
 כאשר ילד יוצא מהבית.
        ◦ התראה למבוגרים הודעה לטלגרם במשך __דקות ואחר כך לענן
 כאשר בן המשפחה האחרון יוצא מהבית על מנת להזכיר לשים את הבית במצב אבטחה (התוכנה בודקת אוטומטית את נוכחות בני המשפחה בבית).
        ◦ התראה למבוגרים לטלגרם על הילד שנמצא במקום מוכר (הוגדר מראש לפי מפה) לפינתוני GPS בטלפון נייד לילד ( כיתוב אישי לתוכנית הזהות בתשלום נפרד לפי מחירון בלבד)

    • חלונות ותריסים
        ◦ נשלחת הודעה לטלגרם שנשאר חלון פתוח כאשר אין אף אחד בבית ולסגור אוטומטית את התריסים.
        ◦ נשלחת הודעה לטלגרם והתריסים נסגרים אוטומטית כאשר יש גשם
        ◦ נשלחת הודעה לטלגרם על חלון פתוח ומזגן דלוק באותו חדר וכיבוי
אוטומטי של אותו מזגן.

    • מזגן
        ◦ נדלק לפי לוח זמנים מ שעה בערב ועד שעה בבורק____  במצב אופטימלי (הטמפרטורה בחדר לא עולה מעל __ מעלות בקיץ ולא מתחת ל ___ מעלות בחורף) ורק בתנאי שכל החלונות באותו חדר סגורים
        ◦ המזגן נכבה אם אין תנועה בחדר במשך יותר מ10 דקות לאחר שעה ____.
        ◦ המזגן נכבה כאשר בעל החדר יוצא מהבית ו נשלחת הודעה לטלגרם.
        ◦ נדלק כאשר בעל החדר חוזר הביתה, רק במצב אופטימלי (הטמפרטורה בחדר לא עולה מעל ____ מעלות בקיץ ולא מתחת ל ______ מעלות בחורף) ורק בתנאי שכל החלונות באותו חדר סגורים.
    • עשן
        ◦ גלאי העשן שולח הודעה לטלגרם
        ◦ מופעלת אזעקה רק אם יש מישהו בבית.
    • מים
        ◦ גלאי הדליפות שולח הודעה לטלגרם
        ◦ מופעלת אזעקה רק אם יש מבוגר בבית.
        ◦ נחסם ברז המים הראשי, שמספק מים לבית ונשלחה התראה לטלגרם, (רק אם מותקנת מערכת המאפשרת חסימה זו).
    • שקע מבוקר
        ◦ נכבה והתראה לטלגרם כאשר האחראי על השקע יצא מהבית.
        ◦ (לדוגמא: המגהץ מחובר לשקע מבוקר)
        ◦ נשלחת התראה למבוגר לבדוק את פעילות הכיריים אם יש מצלמה המותקנת מול הכיריים  למבוגר אחרון שיצא מהבית ואין אפשרות לכבות אותם אוטומטית.
        ◦ לכבות ולשלוח הודעה לטלגרם על כיבוי כיריים חשמלי ותנור למבוגר אחרון שיוצא מהבית.