קניה חכמה

לקוח בוחר מה ואיך לרכוש

    1. רכישת על ידי לקוח hub עם אינטגרציה (חיבור) ציוד לתוכנת הפעלה בית חכם בלבד.
        a. מסירת ציוד ללקוח מיום להסדר תשלום ולא יאוחר מ21 יום עסקים (אלא אם ברצונך לבחור מועד מאוחר יותר ובתנאי שהמצב בעולם הכלכלי לא נפגע הכוונה על כוח עליון כמו בימי "קורונה")
        b. אנחנו אחראים על חיבור מוצלח לכול הציוד הנמסר אלינו (לצורך אינטגרציה (חיבור) למערכת הפעלה לבית חכם) לאחר מסירתו עלינו על ידי הלקוח בפועל, מדובר על ציוד שנרכש דרכינו אלה ממקום אחר על פי המלצה שלנו בלבד, אחרת לא ניתן לתת אחריות לחיבור ציוד מוצלח לתוכנת הפעלה בית חכם)
        c. על הלקוח לקבוע עם נציג שלנו תאריך ושעה להגעה למשרד עם מוצרים ומשאיר אותם למעבדה לצורך חיבור למחשב (זמן ממושך בערך 3 שעות)
        d. ניתן לשלוח את כל המוצרים בדואר מהיר ולקבל אותם בחזרה גם בדואר מהיר (לא מומלץ כי לא חל אחראיות על קבלת או מסירת ציוד במצב תקין לא שבור)
        e. נותנים אחריות רק לhub  וציוד אחר שנרכש דרכנו למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה.
    2. רכישת על ידי לקוח hub עם אינטגרציה (חיבור) ציוד וציוד עצמו ללא התקנה
        a. מסירת ציוד ללקוח, ברישום את מספר הזיהוי של ציוד במועד הספקתו, מיום להסדר תשלום ולא יאוחר מ21 יום עסקים (אלא אם תבקש מועד מאוחר יותר ובתנאי שהמצב בעולם הכלכלי לא נפגע הכוונה על כוח עליון כמו בימי "קורונה")
        b. נותנים אחראיות רק לhub  וציוד אחר שנרכש דרכנו למשך 12 חודשים מתאריך הספקה.
    3. רכישת על ידי לקוח hub עם אינטגרציה (חיבור) ציוד וציוד עצמו והתקנה
        a. התקנת ציוד בבית הלקוח מיום להסדר תשלום ולא יאוחר מ21 יום עסקים (אלא אם תבקש מועד מאוחר יותר ובתנאי שהמצב בעולם הכלכלי לא נפגע הכוונה על כוח עליון כמו בימי "קורונה").
        b. נותנים אחראיות רק לhub  וציוד אחר שנרכש דרכנו למשך 12 חודשים מתאריך התקנה.
        c. אחראיות על התקנת ציוד לא קיימת מעבר ל 14 יום מהתקנתו בפועל.
        d. במועד ההתקנה אנו נבצע בדיקת תקינות של ציוד , ונסביר ללקוח במדויק את אופן ההפעלה. בסיום ההתקנה, נבקש מלקוח לחתום על פקודת עבודה לאישור ביצוע ההתקנה.
        e. הלקוח אחראי לכל נזק שייגרם להתקנה בביתו (ניזוק בזדון על ידי הלקוח או ברשלנותו, או עקב שימוש שלא לפי הוראות ).
        f.
תשלומים
    1. בתמורה לכל השירותים שתבחר לקבל מאתנו, תחויב בתשלומים הבאים, והכל, כמובן ,בהתאם למחירון שפורסם באתר
    2. לקוח מחויב בתשלום בהתאם למחירון , מחירון כפוף לשינוים.
    3. רכישת ציוד וגם התקנה שלו תחויב בביצוע מלוא התשלומים בגינו, גם אם תחדל מלעשות בו שימוש/ או תאבד את הציוד ו/או הוא יצא מרשותך בכול דרך אחרת.
    4. תשלום מתבצע במזומן במשרד או באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בחתימת לקוח במשרד, באתר, בטלפון  לפי פירוט הבאה :
כרטיס אשראי עד 12תשלומים ללא ריבית
הוראת קבע עד 10 תשלומים ללא ריבית לתאריך על פי אישור מהלקוח.


.