ביקור טכנאי

    א. כל ביקור טכנאי לצורך בדיקה או החלפה או תיקון  לבית הלקוח יחייב כניסה לדירת לקוח הדבר יתואם עמו מראש.
    ב. טכנאי יגיע לביתך תוך 3 ימי עסקים ממועד דיווח התקלה וזאת במועד שיתואם עימו. הטכנאי שלנו יגיעו לבית הלקוח בטווח של 3 שעות (לדוגמה: בין 08:00 ל 11:00 בבוקר ).
    ג. במקרה שטכנאי הגיע לבית הלקוח לאחר תיאום מוקדם של הביקור והלקוח נעדר מהבית, לא הייתה תקלה או שתקלה נבעה מציוד שאיננו אחראים עליו, נאלץ לחייב אותו על הביקור, לפי המחירון.
    ד. במידה והמתנת בביתו לטכנאי שלא הגיע, אנו מתנצלים מראש, בכל מקרה , יהיה זכאי לקבל מאתנו את אותו הסכום הנגבה על ידינו בגין ביקור סורק כקבוע במחירון .בכל עת יוכל להודיע לנו על רצונו לביטול לביקור טכנאי תוך יומיים מיום ההזמנה .
    ה. ביקור טכנאי בבית הלקוח חינם במשך 14 יום  בלבד מתאריך התקנה שבוצע על ידינו בלבד לצורך   בדיקה והחלפה למוצר לא תקין (ין אשמה ללקוח)
    ו.  ביקור טכנאי בבית הלקוח לאחר 14 יום עד 60 יום התקנה שבוצע על ידינו  לצורך בדיקה או החלפה או תיקון למוצר לא תקין (אין אשמה ללקוח) לפי מחירון, תשלום עבור נסיעה יגבה בנפרד לפי מחירון.
    ז. ביקור טכנאי בבית הלקוח בתנאי שהתקנה בבית הלקוח בוצעה על ידינו מעבר ל 60 יום או התקנה בוצע באופן עצמאי  לפי מחירון, תשלום עבור נסיעה יגבה בנפרד לפי מחירון.
    ח.  ביקור טכנאי בבית הלקוח במשך 14 יום מתאריך התקנה עקב ביטול הזמנה והתקנה לפי מחירון, תשלום עבור נסיעה יגבה בנפרד לפי מחירון.


.