.6 הזעקה וילד קיבל התראה

.6 הזעקה וילד קיבל התראה

הזעקה לפי חוכמה
בלילה בעת תנועה במרפסת
    ◦ מופעלת אזעקה להאיר יושנים
    ◦ מופעלת אזעקה להאיר יושנים

בלילה בפתיחת הדלת הראשית
    ◦ מופעלת אזעקה רק אם מי שנכנס ללא קוד כניסה
    ◦ מופעלת אזעקה רק אם מי נכנסים לא דיירים

בחופשה
מופעלת אזעקה רק אם מי שנכנס ללא קוד כניסה על מנת להפחיד פורץ ולאתריה לשכנים


הזעקה, מדחום ולחות

הזעקה, מדחום ולחות

הזעקה, מדחום ולחות..

הוצג 1 עד 1 של 1 (סך העמודים: 1)