חופשה

חופשה

מצב -חופשה
ברגע הפעלת מצב חופשה
- מערכת מכבה ושולחת התראה על כבוי ל לטלגרם
        ◦ אורות
        ◦ מזגנים
        ◦ בוילר
        ◦ תנור
        ◦ שקע נשלפה חכמה
        ◦ כיריים חשמלי
        ◦ תריסים
        ◦ ברז מים ראשי (בתנאי שיש קיימת אפשרות לסגירה באופן אוטומט)
    • שולחת התראה לסגירת ברז ראשי למים לטלגרם  
    • שולחת התראה לטלגרם לבדיקת מצב פעילות לכיריים גז 
    • שולחת צילום כיריים גז או כיריים חשמלי (ברגע שיש מצלמה מול כיריים) לטלגרם
    • בפתיחת הדלת הראשית
המצלמה שולחת תמונות של מי שנכנס ויוצא לענן ולטלגרם
מופעלת אזעקה רק אם מי שנכנס לא כתב את הקוד לפני כניסתו.
    • בעת תנועה במרפסת
המצלמה שולחת תמונות של התנועה לענן ולטלגרם .
מופעלת אזעקה.
    • עשן
        ◦ גלאי העשן שולח הודעה לטלגרם


.