אורחים

אורחים

מצב -  אורחים בבית
מופעל ברגע בחירת מצב ופועל במשך 6 שעות וחוזר למצב הקודם שהיה הופעל לפניו
    • בפתיחת דלת כניסה לבית   
מצלימה שולחת תמונות ל ענן    
    • תנועה במרפסת
        ◦ מצלימה שולחת רק בזמן תנועות תמונות ל ענן      
    • אורות
        ◦ בשירותים נדלק ל 15 דקות לפי תנועה ונכבה באופן עצמאי בתנאי שאין תנועה
        ◦ במקלחת נדלק ל 30 דקות
        ◦ בחדר כביסה ל 10 דקות
    • תריסים חשמליים
        ◦ נפתחות
    • מזגן
        ◦ נדלק רק לפי הצורך ל 23 מעלות חימום או קירור לפי מזג האוויר
            ▪ טמפרטורה בחדר יותר נמוכה מ 21 בחורף
            ▪ טמפרטורה בחדר יותר גבוה מ 23 בקיץ
            ▪ חלון סגור (ברגע שחולון פתוח, מזגן לא פעיל)
    • עשן
        ◦ גלאי העשן ברגע שיש אשן שולח הודעה  בטלגרם 
        ◦ מפעיל הזעקה
    • מים
        ◦ גלאי הדליפות ברגע שיש נזילה שולח הודעה  בטלגרם 
        ◦ מפעיל הזעקה
        ◦ סוגר ברז מים ראשי בתנאי שבבית מעודכנת מערכת לסגירת מים

    • בוילר, תנור חימום, שקע נשלף חכמה הכול מצב כבוי


.