מצב שמירה

מצב שמירה

מצב - אבטחה
    • בעת יציאת בן המשפחה האחרון מהבית
מתבצעת בדיקה – האם הועבר המצב למצב אבטחה.
אם לא, נשלחת הודעה לטלגרם לאחד מבני המשפחה האחראיים כתזכורת להגדרת המצב.
אם לאחר 10 דקות לא משתנה המצב אז נשלחת הודעה לטלגרם לבן משפחה אחר. הודעה זו נשלחת עד לשינו המצב או לאחר לחיצה עד ביטול שליחת ההודעות.
מצב אבטחה מופעל באופן אוטומטי לאחר בדיקה שאין אף אחד בבית מעבר ל 15 דקות בתנאי שלא היה ביטול להתראה.

    • בפתיחת הדלת הראשית
        ◦  המצלמה שולחת תמונות של מי שנכנס ויוצא לענן ולטלגרם
        ◦ מופעלת אזעקה רק אם מי שנכנס ללא הפעלת קוד כניסה.
    • בעת תנועה במרפסת
        ◦ המצלמה שולחת תמונות של התנועה לענן  ולטלגרם .
        ◦ מופעלת אזעקה
    • בהפעלת מצב אבטחה המערכת מכבה:
        ◦ אור
        ◦ מזגנים
        ◦ דוד חשמל
        ◦ אח (תנור חימום)
        ◦ כיריים חשמליים
        ◦ נשלחת הודעה לבדוק את פעילות הכיריים אם יש מצלמה המותקנת מול הכיריים ואין אפשרות לכבות אותם אוטומטית

    • תריסים חשמליים
        ◦ נסגרים תריסים חשמליים


    • עשן
        גלאי העשן שולח הודעה לטלגרם

    • מים
       גלאי הדליפות שולח הודעה לטלגרם
       נחסם ברז המים הראשי, שמספק מים לבית, (רק אם מותקנת מערכת המאפשרת חסימה זו).

       ביטול מצב אבטחה
       ביטול מצב אבטחה מתבצעה בחזרתו של לפחות אחד מבני המשפחה לבית ובהקשה של קוד הכניסה לבית.
    • נפתחים תריסים
    • המזגן ושאר המכשירים חוזרים לפעול במצב הקודם שהיה הופעל.


.