מצב לילה

מצב לילה

מצב -  לילה
מופעל ברגע בחירת מצב ופועל עד שעה 05:00
לאחר מכך ממשיך לפעול מצב שהיה פעיל מקודם
    • בפתיחת הדלת הראשית
        ◦ המצלמה שולחת תמונות של מי שנכנס ויוצא לענן
        ◦ מופעלת אזעקה רק אם מי שנכנס לא כתב את הקוד לפני כניסתו
    • בעת תנועה במרפסת
        ◦ המצלמה שולחת תמונות של התנועה לענן
        ◦ מופעלת אזעקה
    • אור
        ◦ בשירותים נדלק אור חלש למשך 15 דקות כאשר מישהו נמצא בחדר השירותים ונכבה אוטומטית, אך רק אם אין אף אחד.
        ◦ במקלחת נדלק אור חלש ל-30 דקות.
        ◦ בחדר הטכני האור חלש נדלק ל-10 דקות
        ◦ במרפסת נדלק אור חלש בין השעות 22:00 עד 00:00 למשך 20 דקות.
    • תריסים חשמליים
        ◦ נסגרות בשעה 22:00 בתנאי שחולונות סגורות
        ◦ נסגרות בשעה 22:00 בתנאי שנדרש ממזג האוויר (רוק או גשם)
        ◦ שולחת הודעה שלא ניתן לסגור תריסים כי חולון נשאר פתוח    
    • מזגן
נדלק רק במצב אופטימלי (הטמפרטורה בחדר לא עולה מעל 23 מעלות בקיץ ולא מתחת ל21 מעלות בחורף) ורק בתנאי שכל החלונות באותו חדר סגורים (או תנאים אחרים)
    • עשן
        ◦ גלאי העשן שולח הודעה לטלגרם
        ◦ מופעלת אזעקה
    • מים
        ◦ גלאי הדליפות שולח הודעה לטלגרם
        ◦ מופעלת אזעקה
        ◦ נחסם ברז המים הראשי, שמספק מים לבית, (רק אם מותקנת מערכת המאפשרת חסימה זו) ונשלחת התראה על סגירה.
    • שקע מבוקר
        ◦ נכבה ושולח התראה בטלגרם
    • בוילר ותנור חימום
        ◦ שולחים התראה לטלגרם בתנאי שהם דלוקים
        ◦ נכבים בעוד 15 דקות לאחר שלחית הודעה


.