חופש הגדול

חופש הגדול

מצב – חופש לילדים
    • בפתיחת דלת כניסה לבית  
        ◦   מצלמה שולחת תמונות ל ענן       וגם לטלגרם 
    • תנועה במרפסת
        ◦ מצלמה שולחת רק בזמן תנועות תמונות ל ענן       וגם לטלגרם 
    • תריסים חשמליים
        ◦ נפתחות בחדר הורים וחדרים משותפים בשעה 06:20
        ◦ בחדרים לילדים נפתחות בשעה 09:00
        ◦ נסגרות בשעה 22:00 בתנאי שחולונות סגורות או גשום בחוץ (מערכת יודעת לזהות מזג האוויר באופן עצמי לפי תחזית)
    • בוילר ותנור חימום במקלחת
        ◦ נדלקים לפי לוח זמנים (מחודש נובמבר עד מרץ)
            ▪ בוילר 05:40 – 06:10
            ▪ תנור 06:00 – 06:20
        ◦ נדלקים לפי לוח זמנים (מחודש נובמבר עד מרץ) ברגע שיש צורך לפי המזג האוויר
            ▪ בוילר 19:00 -20:00
            ▪ תנור 19:50 – 20:10
        ◦ נדלקים באופן עצמאי ברגע שאחד מהמבוגרים חוזרים הביתה משעה 17:00 עד שעה 19:00 ומשעה 20:00 עד שעה 24:00
            ▪ בוילר ל30  דקות
            ▪ תנור ל 15 דקות ( ובעוד 15 דקות לאחר הדלקת בוילר)
הדלקה מתבצעת רק ברגע שיש צורך לפי מזג האוויר
    • אורות
        ◦ בשירותים נדלק ל 15 דקות לפי תנועה ונכבה באופן עצמאי בתנאי שאין תנועה
        ◦ במקלחת נדלק ל 30 דקות
        ◦ בחדר כביסה ל 10 דקות
        ◦ במרפסת לפי לוח זמנים וגם לפי תנועה משעה 18:00 עד 24:00 ל 20 דקות
    • מקרר
        ◦ שולח הודעה לטלגרם ברגע שנמצא פתוח מעבר ל 5 דקות ברצף
    • הודעות
        ◦ נשלחת הודעה למבוגרים ב טלגרם ברגע שילד יצאה מהבית וחזר הביתה
        ◦ נשלחת הודעה תזכורת למבוגרים על שינוי תרשים לתרשים ביטחון ברגע שאין אף אחד בבית
    • מזגן
        ◦ נדלק לפי לוח זמנים בשעה 05:00 עד 22:00 רק לפי הצורך ל 23 מעלות חימום או קירור לפי מזג האוויר
            ▪ טמפרטורה בחדר יותר נמוכה מ 21 בחורף
            ▪ טמפרטורה בחדר יותר גבוה מ 23 בקיץ
            ▪ חלון סגור (ברגע שחולון פתוח מזגן לא הופעל)
        ◦ נכבה לבד לאחר שעה 09:00 ברגע שאין תנועה בחדר במשך 10 דקות
        ◦ נכבה שבעל הדר יוצא מהבית ושולח הודעה למבוגר לטלגרם    שמזגן נכבה
        ◦ נדלק ברגע שבעל החדר חוזר הביתה אבל רק לפי התנאים רשומים מלה
    • עשן
        ◦ גלאי העשן ברגע שיש אשן שולח הודעה למבוגר  בטלגרם 
        ◦ מפעיל הזעקה ברגע שיש משהו בבית
    • מים
        ◦ גלאי הדליפות ברגע שיש נזילה שולח הודעה למבוגר  בטלגרם
        ◦ מפעיל הזעקה ברגע שיש משהו בבית
        ◦ סוגר ברז מים ראשי בתנאי שבבית מעודכנת מערכת לסגירת מים
    • שקע נשלף חכמה
        ◦ שולח התראה לאחראי שיצאה מהבית על השקע ומכבה ( מגהץ שנשאר דלוק)
        ◦ שולח התראה על תנור גז וגז חשמלי למבוגר ברגע שמבוגר אחרון יצא מהבית
        ◦ מכבה תנור חשמלי ברגע שאין אף מבוגר בבית


.